Waar gaat het hier over?

Platform

Dit is een platform waar deelnemers kennis kunnen maken met zichzelf door naar de eigenschappen te kijken die ze herkenen in de natuur.

Een platform waar je kennis kunt maken, en delen, met andere ‘natuurverschijnselen’ op basis van hun vergelijking met de natuur. Een platform voor verhalen.

Je vindt er informatie over de manier waarop de natuur bijdraagt aan gezondheid. Zoals vermindering van stress, rusteloosheid en depressiviteit en hoe je zingeving en richting in je leven kunt vinden.

En … op 3 april 2020 kun je op het Feest van (h)erkenning in levende lijve kennismaken met al die andere nieuwsgierige mensen op het platform!

Een platform om over jezelf en

de ander te leren

aan de hand van de natuur.

Initiatiefnemers

‘Ontdek je eigen natuur!’ is een initiatief van Annette Beerens en Cora Postema. Zij willen het bewustzijn van het belang van de natuur en groen voor de gezondheid, welbevinden en geluk van alle Nederlanders vergroten en de kennis hierover vergroten.